برش بتن پرسپولیس

عملیات اجرای بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان


اجرای عملیات برش بتن ترکیبی برای ایجاد دسترسی و بازشو در اتاق برق شهرک صنعتی اصفهان به روش برش بتن سیمی و کرگیری و جدا سازی یک تکه سازه و انتقال آن توسط جرثقیل

عملیات اجرای  بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان

 

عملیات اجرای  بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان

 

 

عملیات اجرای  بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان

 

عملیات اجرای  بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان

 

عملیات اجرای  بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان

 

عملیات اجرای  بازشو در دیوار اتاق برق در شهرک صنعتی اصفهان

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست