برش بتن پرسپولیس

برش اجرای آسانسور


کاتر زنی در ساختمان شخصی محله ناژوان اصفهان جهت باشو آسانسور

کاتر زنی در ساختمان شخصی محله ناژوان اصفهان  جهت باشو آسانسور

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست