برش بتن پرسپولیس

برش سیمی بتن مسلح در خط 7 مترو تهران


انجام عملیات برش بتن مسلح در خط 7 مترو شهر تهران

برش بتن پرسپولیس , تهران خط 7 مترو , wire cut, tehran's metro line 7

 

برش بتن پرسپولیس , تهران خط 7 مترو , wire cut, tehran's metro line 7

برش بتن پرسپولیس , تهران خط 7 مترو , wire cut, tehran's metro line 7

 

برش بتن پرسپولیس , تهران خط 7 مترو , wire cut, tehran's metro line 7

 

برش بتن پرسپولیس , تهران خط 7 مترو , wire cut, tehran's metro line 7

 

 

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست