برش بتن پرسپولیس

طرح توسعه بیمارستان شفا استان لرستان شهرخرم آباد


انجام عملیات برش بتن در بیمارستان شفا شهرستان خرم آباد جهت توسعه بیمارستان

برش بتن پرسپولیس-بیمارستان شفا خرم اباد - لرستان

 

برش بتن پرسپولیس-بیمارستان شفا خرم اباد - لرستان

 

برش بتن پرسپولیس-بیمارستان شفا خرم اباد - لرستان

 

برش بتن پرسپولیس-بیمارستان شفا خرم اباد - لرستان

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست