برش بتن پرسپولیس

تصاویر جدید کرگیری


برش بتن و ایجاد سوراخ و حفره به روش کرگیری

برش بتن پرسپولیس- کرگیری-Coring

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری-Coring

 

 

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری-Coring

 

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری-Coring

 

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری-Coring

 

 

برش بتن پرسپولیس- کرگیری-Coring

 

 

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست