برش بتن پرسپولیس

برش بتن پتروشیمی مبین در عسلويه


انجام عملیات برش بتن در پتروشیمی مبین در عسلويه با موفقیت انجام پذیرفت.

برش بتن پتروشیمی مبین در عسلويه- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن پتروشیمی مبین در عسلويه- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن پتروشیمی مبین در عسلويه- برش بتن مسلح پرسپولیس

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست