برش بتن پرسپولیس

کاشت بولت در اتوبان شهید خرازی اصفهان


 انجام عملیات سوراخکاری و کاشت بولت در بتن جهت نصب سازه  در اتوبان شهید خرازی اصفهان

این روش برای مواقعی کاربرد دارد که سازه بتنی مستحکم بوده و بدون نیاز به تخریب آن با ایجاد سوراخ بولت به چسب مخصوص در بتن مستحکم می شود و با نصب جلیقه فلزی بتن مستحکم شده و می توان سازه را نگهداری کند. همانطور که در تصاویر نمایان است تیر برق فلزی بروی سازه نصب گردید.

کاشت بولت ونصب تیر برق در اتوبان شهید خرازی اصفهان- برش بتن پرسپولیس

 

 

 

کاشت بولت ونصب تیر برق در اتوبان شهید خرازی اصفهان- برش بتن پرسپولیس

 

کاشت بولت ونصب تیر برق در اتوبان شهید خرازی اصفهان- برش بتن پرسپولیس

 

کاشت بولت ونصب تیر برق در اتوبان شهید خرازی اصفهان- برش بتن پرسپولیس

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست