برش بتن پرسپولیس

برش بتن در فولاد کویر کاشان


انجام عملیات برش بتن در کارخانه فولاد کویر کاشان با موفقیت پایان پذیرفت.

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

 

برش بتن در فولاد کویر کاشان- برش بتن مسلح پرسپولیس

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست