برش بتن پرسپولیس

کرگیری در شرکت باما در اصفهان


انجام عملیات کرگیری بتن مسلح در شرکت باما ، استان اصفهان

برش بتن پرسپولیس , کرگیری بتن مسلح , شرکت باما , wire cut,

 

برش بتن پرسپولیس , کرگیری بتن مسلح , شرکت باما , wire cut,

برش بتن پرسپولیس , کرگیری بتن مسلح , شرکت باما , wire cut,

 

 

برش بتن پرسپولیس , کرگیری بتن مسلح , شرکت باما , wire cut,

 

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست