برش بتن پرسپولیس

استخر شرکت باما


برش بتن سقف استخر شرکت باما به روش سیمی و انتقال سازه های بتنی برش داده شده

برش بتن سقف استخر شرکت باما

برش بتن سقف استخر شرکت باما

 

برش بتن سقف استخر شرکت باما

 

برش بتن سقف استخر شرکت باما

 

برش بتن سقف استخر شرکت باما

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست