برش بتن پرسپولیس

برش بتن در مرکز توانبخشی بهارستان


برش سقف بتنی مسلح به وسیله کاتر بتن و کرگیری در مرکز توان بخشی واقع در بهارستان

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن

 

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن

 

برش بتن پرسپولیس - کرگیری و کاتر بتن

 

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست