برش بتن پرسپولیس

تخریب بتن و سنگ


دستگاه تخریب و پیشروی بسیار پر قدرت اسپلیتر نیروی بسیار زیادی از داخل به سنگ و بتن وارد می کند و سخت ترین سنگ های موجود در دنیا توسط این اسپلیتر از هم فرو می پاشد و اساس کار این دستگاه به گونه ای است که ابتدا در دل سنگ یا بتن از طریق پرفراتور یک چال ایجاد می کنیم و سپس گوه های جک اسپلیتر را داخل سنگ گذاشته و از آن فاصله می گیریم و به مدت چند ثانیه و با نیروی هیدرلیکی پر قدرت به دو نیم تقسیم کنید این دستگاه هم سنگ و بتن را به دو نیمه تبدیل می کند حتی دستگاه با زاویه هم می تواند سنگ ها و بتن  را از هم بپاشد. همانطور که می دانید برای اینکه سنگی را از بیرون قرار باشد تخریب کنیم باید 10 برابر نیرو بیشتر اعمال کرد تا سنگ از هم فرو بپاشد اما وقتی به داخل سنگ نفوذ می کنید کافیست 10 برابر نیرو کمتر صرف کنید این دستگاه حتی 25 متر زیر عمق آب نیز کار می کند .

برش بتن پرسپولیس- برش بتن - کرگیری

 

برش بتن پرسپولیس- برش بتن - کرگیری
مطالب مرتبط

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست