برش بتن پرسپولیس

کاشت انکربولت


کاشت انکربولت و آرماتور جهت توسعه سازه بتنی و همچنین اتصال تجهیزات به بتن مورد استفاده قرار می گیرد. بداینصورت که با ایجاد حفره در سطح بتن و یکسری عملیات های خاص و تزریق چسب های مخصوص و کاشت آرماتور و انکربولت در بتن اتصال صد در صدی حاصل گردیده و جداسازی آن از بتن عملاً غبر ممکن می گردد. 
مطالب مرتبط

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست