برش بتن پرسپولیس

تقویت بتن


این روش برای مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که فوندانسیون یا سطح بتن مورده نظر بر اثر ضربه یا لرزش شدید صدمه دیده یا هنگام اجرای طرح و پیاده سازی سازه مقدار فشار وارده بر آن محاسبه نگردیده و فشار وارده بر سازه خارج از کنترل بوده و هر لحظه امکان تخریب سازه پدید می گردد. در این شرایط برای رفع مشکل اغلب با برداشتن سازه مورده نظر و پیاده سازی سازه جدید این مشکل را برطرف می سازند ولی در بعضی شرایط به دلیل شرایط موجود و با توجه به اینکه برای پیاده سازی سازه جدید نیاز به برداشتن سازه قدیم و نیز اجرای سازه جدید می باشد. با مد نظر قراردان اینکه برای انجام چنین فرایندی نیاز به گذراندن بازه زمانی طولانی می باشد اغلب باتوجه به نوع و محل پروژه مقرون به صرفه نیست و باعث بروز ضرر مالی هنگفتی می گردد. که این ضرر مالی اغلب در کارخانه های بزرگ مشهود می باشد. برای رفع این مشکل این مجموعه با استفاده از جدیدترین روش مرسوم در اروپا اقدام به تقویت بتن می نماید و هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ زمانی بسیار مقرون بصرفه برای کارخانجات و شرکت های می باشد که خط تولید آنان درگیر چنین مشکلاتی می باشد. در این روش با مهار عیوب رخ داده در بتن سازه مورد نظر بصورت مشهودی تقویت و اصلاح می گردد.

برش بتن پرسپولیس- برش بتن - کرگیری و کاشت آرماتور
مطالب مرتبط

Concrete Cutting Persepolis

برش بتن پرسپولیس ارائه دهند خدمات نوین برش بتن مسلح در اقصی نقاط کشور

به عمل کار برآید به سخندانی نیست